Gül Ecza Deposu

Temel amacı insan sağlığına değer katmak olan Gül Ecza Deposu’nun temelleri bölgesel bir
ithal ilaç deposu olarak 2001 yılında elazığ’da atılmıştır. Sonrasında, tüm Türkiye geneline yayılmak
amaçlanmış ve sektöre getirilen insan sağlığı odaklı bakış açısı, rekabetçi anlayış,
ve grup dinamizmi ile hızla yükselen bir ivme yakalanmıştır.

Paydaşlarımız